Back to Top

Historie a plány

Víceúčelový dům PALÁC JALTA (dříve PALÁC MODERNA) stojící na Dominikánském náměstí od nároží Panenské k nároží Veselé ulice má skvělou polohu v historickém centru města Brna. Tento funkcionalistický skvost postavený v letech 1928 – 1929 podle návrhu stavitele Jaroslava Polívky patří k nejznámějším a nejstarším pasážím v Brně. Bytový dům s dvěma suterény, z nichž v jednom bylo kino Bio Moderna (zahájení provozu v září 1929), ve druhém restaurační provoz, zakoupilo mezinárodní hnutí Křesťanského sdružení mladých žen (YWCA), které v horních patrech původně zamýšlelo zřídit ubytovnu pro ženy a dívky. Od roku 1934 byl však již vlastníkem domu Československý stát. Po roce 1989 přešla pasáž do soukromého vlastnictví a často střídala provozovatele, v roce 2006 ji v kontroverzním obchodě získalo město Brno výměnou za jiné nemovitosti a ODS plánovala přestěhovat do budovy úředníky magistrátu. Později však vyšlo najevo, že oprava zchátralého domu bude stát několikanásobek kupní ceny a tak ji až do roku 2016 nechalo prázdnou, uzavřenou ještě více chátrat. Nový majitel, brněnská společnost Premiere properties s.r.o., má v plánu naučit lidi do Jalty zase chodit a udělat z ní opět místo, kde kdysi před lety díky obchodům a kinu „prostor žil“ . Palác Jalta sice není přímo v nejfrekventovanější Masarykově ulici či na náměstí Svobody, ale i tak má výbornou polohu. Leží v historickém jádru města, kudy chodí denně statisíce lidí a v těsné blízkosti nového parkovacího domu na Panenské ulici. Snad i město do doby nového otevření paláce JALTA provede už tak dlouho plánovanou rekonstrukci Dominikánského náměstí. Vlastník domu již při zpracování studií a projektů na celkovou opravu (v objektu je potřeba udělat nově všechny inženýrské sít, opravit statiku, vybudovat vzduchotechniku a vytápění) jedná s potencionálními zájemci o prostory v tomto paláci. V suterénních prostorách se zvažuje znovuotevření kina případně divadla, v obchodním přízemí tradiční obchodní pasáž, v 1. A 2. Poschodí kancelářské a obchodní místnosti a ve 3. A 4. Poschodí obytné, ubytovací prostory, případně ateliéry.